Бунгала

Адрес: КК Камчия Брой звезди: Една звезда Капацитет: 40 стаи, 100 легла Регистрирана фирма: „Сити Билд Мениджмънт“ ЕООД

Бунгала Бунгала

Адрес: Камчия Брой звезди: Една звезда Капацитет: 12 стаи/24 легла Регистрирана фирма: „Жити“ АД

Бунгала РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БЛАГОЕВГРАД

Адрес: Камчия Брой звезди: Една звезда Капацитет: 28 СТАИ/56 ЛЕГЛА Регистрирана фирма: РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ – Благоевград

Бунгала БУНГАЛА „МОДУЛ АД“

Адрес: Камчия Брой звезди: Една звезда Капацитет: 16 СТАИ/32 ЛЕГЛА Регистрирана фирма: „Модул“ АД

Бунгала Бунгала „Дунав АД“

Адрес: Камчия Брой звезди: Една звезда Капацитет: 30 стаи/60 легла Регистрирана фирма: Дунав АД

Бунгала БУНГАЛА „ЕМУ“

Адрес: Камчия Брой звезди: Една звезда Капацитет: 27 стаи/91 легла Регистрирана фирма: „ЕМУ“ АД

Семеен хотел Семеен хотел

Адрес: Добри дол Брой звезди: Две звезди Капацитет: 10 стаи/20 легла Регистрирана фирма: „НЕЛИ 1956“ ЕООД

Стаи за отдих СТАИ ЗА ГОСТИ

Адрес: с.Близнаци Брой звезди: Една звезда Капацитет: 2 стаи 2 легла Регистрирана фирма: Христо Стоянов Христов

стаи за гости

Адрес: с. Близнаци, община Аврен Брой звезди: Една звезда Капацитет: 6 стаи, 17 легла Регистрирана фирма: „Меркур-48“ ЕООД

Бистро Камчийски пристан

Адрес: КК Камчия Брой звезди: Една звезда Капацитет: 80 Регистрирана фирма: ЕТ „Меркур-48-Стоян Минчев“