Джарго ООД

Джарго ООД е нова българска консултантско – търговска комания. Нашата мисия е да предложим на чуждестранните ни партньори най-доброто от българския пазар. Преди няколко години бяхме вдъхновени от необходимостта чуждестранните…